Resultat riksdagsperioden 2019–2023

Vi får saker att hända!

Några av SFP:s resultat 2019–2023

 • Hushållsavdraget höjdes
 • Nato-medlemskap söks
 • Omfattande åtgärder för att bekämpa överskuldsättning
 • Tiden för betalningsanmärkningar förkortas
 • Nationalspråksstrategin, 62 åtgärder
 • Äldreombudsmannen inrättats
 • Jaktplanen F -35 anskaffats
 • Förbättring av vårdgarantin.
 • Elskatten för industrin sänks till EU:s minimi
 • Främjande av ibruktagande av elbilar
 • Tryggandet av de språkliga rättigheterna i vårdreformen
 • Skatteavdrag för forskning och utveckling
 • Subjektiva dagvårdsrätten återinfördes
 • Totalreform av sexualbrottslagstiftningen
 • Program mot människohandel
 • Program mot våld mot kvinnor
 • Den nyländska särlösningen i vårdreformen
 • Familjeledighetsreformen
 • Främjande av samernas rättigheter
 • Satsningar på biogas
 • Svenska Teatern fick status som nationalscen
 • Den svenskspråkiga räddningsutbildningen
 • Skatten på arbete och företagande har inte höjts
 • Pengar till vägar, järnvägar och broar runtom i hela Svenskfinland
 • Personaldimensioneringen inom äldrevården
 • Studerandes inkomstgränser höjs
 • Polisens och domstolsväsendets resurser ökas
 • Avgiftsfritt andra stadium