Vi arbetar för en ansvarsfull ekonomisk politik

De senaste åren har varit tuffa på många sätt och den offentliga ekonomin har utmanats både nationellt och globalt. Trots det har Finland klarat sig bra. Svenska folkpartiet har konsekvent arbetat för en ansvarsfull ekonomisk politik.

Vi har stora utmaningar i vår offentliga ekonomi. Vi måste komma åt det strukturella underskottet. Vi måste sluta skuldsätta oss. För att lyckas balansera ekonomin behöver vi satsningar på många plan och som sträcker sig över flera regeringsperioder. Svenska folkpartiet vill se ett konkurrenskraftigt Finland som lockar företag att investera och skapa arbetstillfällen. Det ska vara attraktivt att investera i Finland.

Digitaliseringen och den gröna omställningen ger Finland stora möjligheter. Forskning, utveckling och innovationsverksamhet, samarbete mellan högskolor och uppstartsföretag behöver främjas.

Du ska få känna dig trygg i din vardag


Vi är stolta över det nordiska välfärdssamhälle som Finland är och som SFP varit med om att bygga upp. I vårt Finland ska du kunna leva tryggt, fri från rädsla,...

Läs mer

Välfärden skapas av företagsamhet


Åtgärder som stärker företagandet och ägandet och höjer sysselsättningen skapar den tillväxt vi behöver. Företagen behöver förutsägbarhet för att våga investera. Sysselsättningsgraden i Finland måste höjas till minst 80 procent....

Läs mer